Stromy v Čechách

Blaze tomu, kdo věří Bohu a spoléhá se na Něho.
Nebo bude jako strom zasazený u vody.
Jeho listí je zelené a v roce sucha se ničeho neobává.

PF od přítele s otevřeným srdcem a darem naslouchat Bohu

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed