Stromy v Čechách

Listář

(obrazový katalog listů)

Pod seznamem jednotlivých druhů stromů se nachází podrobnější obrazová dokumentace - stačí jen kliknout na druh, či náhled listu a dozvíte se více.

Uvádíme zatím jen některé listnaté dřeviny, především stromového charakteru. postupem času přijdou jehličnany a možná i keře. Vše samozřejmě postupně, takže sledujte aktualizace
Vzhledem k nutnosti zpracovat velké množství materiálů žádáme o trpělivost. Jednotlivé listy a popisy se budou objevovat postupně.

Akát - Robinia

Ambroň - Liquidambar

ambron1.GIF (73805 bytes) ambron2.GIF (83696 bytes)

Břestovec - Celtis

Bříza - Betula

Buk - Fagus

Čilimník - Cytisus

Čimišník - Caragana

Dřezovec - Gleditsia

Dřín - Cornus

Dub - Quercus

Habr - Carpinus

Habrovec - Ostrya

Hloh - Crataegus

Hlošina - Elaeagnus

Jasan - Fraxinus

Javor - Acer

Jerlín - Sophora

Jeřáb - Sorbus
Jilm - Ulmus
Jinan - Gingko
Jírovec - Aesculus
Kaštanovník - Castanea
Katalpa - Catalpa
Korkovník - Phellodendron
Liliovník - Liriodendron
Lípa - Tilia
Líska - Corylus
Moruše - Morus
Nahokvětec - Gymnocladus
Olše - Alnus
Ořechovec - Carya
Pajasan - Ailantus
Pavlovnie - Pavlovnia
Platan - Platanus
Ruj - Cotinus
Šácholan - Magnolia
Škumpa - Rhus
Topol - Populus
Vrba - Salix
Zelkova - Zelkova

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed