Stromy v Čechách

Po kliknutí na odkaz, přejdete na stránku s podrobnější fotodokumentací.

 Výstava o Památných stromech

     Jeden z prvních projektů našeho "jádra stromonadšenců".
     Společně a pod záštitou Okú Prahy - západ, se podařilo dokončit a rovněž prezentovat v jednotlivých regionech okresu Prahy - západ výstavu o stromech nejen památných, ale i krásných a významných svým vzrůstem, habitem, či historickou vazbou na krajinu a okolí. Jako místo vernisáže byly vybrány krásné prostory zámecké kaple v Hostivicích, kde celkem 11 tabulí velikosti A0 setrvalo celý měsíc.

    Výstava byla putovní a během cca dvou let prošla všemi regiony Okresu Prahy západ. V některých, jako např. "Jílovsko" a "Mníšecko" se dokonce několikráte opakovala. 
    Celá akce byla přísně nevýdělečná, se záměrem seznámit občany okresu se zajímavými dřevinami rostoucími v jejich okolí. Rovněž je určitou formou ekologické výchovy, která si bere za úkol seznámit obyvatele okresu nejen s významnými stromy, ale i s jejich ochranou a informovat je o možnostech péče o významné dřeviny.

    Doufám, že se náš záměr podařil, a že alespoň některé z návštěvníků tento počin potěšil a zpomalil běh času a uspěchaných myšlenek dnešní doby.

    Pokusíme se, na našich stránkách postupem času umístit všech 11 tabulí ve tomto specielním oddíle o výstavě.
Zatím se můžete podívat jak to vypadalo před instalací a při vernisáži v zámecké kapli v Hostivicích, kde jsme výstavu zahajovali.

 

Naučná stezka "Říčansko"

    Po téměř ročním úsilí celého týmu spolupracovníků, mnoha úpravách a vylepšeních se nakonec podařilo dokončit zatím náš nejrozsáhlejší projekt - naučnou stezku pro region "Říčansko".
    Celá trasa naučné stezky měří téměř 9 km a místy opravdu procházíte po téměř neznatelných cestách přírody Říčanska. Na této trase je umístěno celkem 18 naučných tabulí. První naleznete přímo na náměstí v Říčanech a poslední se s vámi rozloučí na "Marvánku" Po cestě se setkáte s celkem 16 tabulemi, které vždy na příslušném místě popisují různá odvětví lidské činnosti, která jsou přímo spojená s přírodou (Rybníkářství, Myslivost ap.), nebo se zabývají přímo zástupci živočichů, květenou a stromy, případně různých přírodních úkazů, např: Hmyz, Bezobratlí, Savci, Botanika, Stromy, Houby, Zemský povrch, a další.
    Doufáme, že se vám cesta bude líbit a přejeme příjemné počasí na naučnou procházku krajinou Říčanska.

Pod odkazem jsou umístěny obrázky některých tabulí z terénu, postupem času se zde objeví i jakási kniha "Naučné stezky Říčansko".

 

Naučná stezka SAOP

    Ve spolupráci se SAOP - "Sdružením  pro aktivní odpočinek a integraci postižených" se podařilo na zahradě školky integračního centra, kde v nedávné době proběhla částečná rekonstrukce zahrady a dosadba nových dřevin, vybudovat malou naučnou stezku pro postižené děti. 
    Na jednoduchém příběhu ptačího mláděte "Josífka", které objevuje svět přírody se děti postupně dovídají další informace o zvířatech a hmyzu, který žije v teritoriu "jejich" zahrady, kde si denně mohou hrát. 

 

Výstava "Praha a její stromy"

    Společným úsilím s magistrátem hlavního města Prahy, odborem životního prostředí se podařilo další dílko, a sice výstava o zahradách, parcích a krásných stromech v Praze. Planetárium poskytlo na celý měsíc své prostory pro umístění celkem 12 tabulí o velikosti A0, na kterých byly zpracovány vybrané historické zahrady (Stromovka - Královská obora, zahrada Kinských, Seminářská zahrada), Lesy v Praze (zastoupené Chuchelským hájem, lesoparkem Hostivař a oborou Hvězda) a pražská stromořadí. Úvodní tabule zpracovávala základní údaje o historii, současnosti a ekologickém vlivu zeleně v Praze, závěrečná tabule sloužila jako estetické poděkování spolupracovníkům a autorům poskytnutých materiálů.

    Snad se nám na této výstavě podařilo alespoň na chvíli setrvat v zastavení času, zamyslet se, zavzpomínat a zasnít. O krásnu, tichu a klidu,
o větru šumícím v listoví stromů a přinášejícím vůně z dálek, o hebké trávě, kvetoucích Keřích, o pohodě, lidu a lásce.

Pod odkazem v nadpisu je alespoň několik obrázků z výstavy v Planetáriu.

 

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed