Stromy v Čechách

Nejmenovaná obec na Praze západ

   Kdysi zde před základní školou stálo celkem 5 ks krásných lip. Byly zelené a v letních měsících vrhaly příjemný stín jak na betonový dvorek, tak i na louku pod budovou školy.
   Nechápu proč - snad kvůli stínu, či se jich někdo bál, nebo že z nich na podzim opadávalo barevné listí?
V každém případě se vše dalo řešit jistě mnohem citlivěji. Dnes již umíme zabezpečit strom proti rozlomení, víme jak jej ošetřit řezem či prosvětlit jeho korunu. Také víme, že takto by to být určitě nemělo. V následujícím roce po "ošetření" byly tyto čtyři lípy srdčité s obvody kmenů až 240 cm a původní výškou 23 metrů doporučeny ke skácení.
   Obec si vydechla už je nebudou ohrožovat, už s nimi nebudou starosti s listím - už tam nerostou. Zbyla jen jediná - pátá - menší a trochu stranou. Již 2 roky jsem tam nebyl - možná se bojím, že už ani ona ...

    Bez zajímavosti jistě není, že v tomto případě bylo přestupkové řízení úspěšně dokončeno. Viníkovi - soukromá osoba - byla nařízena pokuta. Zaplatili ji za něj daňoví poplatníci z pokladny obce.

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed