Stromy v Čechách

Všenory dub puvodni dutina Všenory dub začátek prací Všenory dub mechanické opracování dřeva Všenory dub povrchová úprava dřeva
Původní stav

 

Začátek prací

 

1. mechanické ošetření povrchu dřeva

 

Stabilizace dřeva uvnitř dutiny

 

Všenory dub čištění kořenů Všenory dub - mříž
Sanace kořenové hniloby Uzavření starého vchodu mříží Příprava ochranného zábradlí kmene Instalované ochranné zábradlí
       
       
       

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed