Stromy v Čechách

Buk u Mšeckých Žehrovic

        Jeden z nejpozoruhodnějších a největších soliterních buků lesních roste v lokalitě obce Mšecké Žehrovice, okres Rakovník. Jeho habitus i specifický tvar kmene, jej společně s pravidelně utvářenou, široce zavětvenou korunou řadí mezi nejkrásnější buky v republice. Celou situaci umocňuje fakt, že se strom nachází v historicky velice zajímavé lokalitě a tvoří nádhernou krajinnou dominantu, viditelnou z širokého okolí.
        Jedná se o mohutný strom s široce rozvětvenou korunou, dosahující výšky 27 metrů a průmětu 35 metrů, mohutný kmen s širokým kořenovým věncem má obvod 560 cm. Stáří se odhaduje na více jak 350 let.
        V současné době nám bylo svěřeno jeho dlouhodobé ošetření.

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Další