Stromy v Čechách

Soliterní dub na Buši

        Naprosto jedinečný dub letní, který roste na volném prostranství JZ od obce Buš v okrese Prahy západ, je pozoruhodný především svým dnes již málo viděným soliterním vzrůstem. Velmi atypická je pro duby koruna stromu, která je výrazně širší než její výška. Obvod kmene je 323 cm, výška stromu činí 13 metrů a průmět koruny měří 20 metrů. Tento dub se pro svůj vzrůst řadí mezi nejzajímavější solitery středních Čech.
V rámci jeho ošetření a vyhlášení bylo ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Referátu životního prostředí OkÚ Prahy západ zabráněno výstavbě asfaltové komunikace, která měla procházet v průmětu koruny stromu.
        Vyhlášen památným stromem byl v roce 1998.

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Další