Stromy v Čechách

Zde můžete napsat své dotazy, ohledně problémů se stromy.

My - já a naše skupina arboristů - stromařů, se vám budeme snažit odpovědět co nejlépe to půjde. 
V případně rozsáhlejších otázek vám doporučíme literaturu, ve které najdete potřebné podrobnosti.

Zásadně nezpracováváme domácí úkoly, seminární, diplomové práce a podobné
Veškeré zprávy obsahující jakékoli přílohy jsou automaticky odstraňovány

Tato služba je stále poskytována zdarma
(netýká se komerčních informací)
Odpovídáme však pouze na vážné dotazy, které mohou smysluplně přispět k záchraně nebo pomoci stromům a lidem, kteří se s nimi setkávají. Nezlobte se tedy prosím, když na váš dotaz typu "co je modřín" nedostanete odpověď. Není v našich silách zpracovat všechny vaše otázky, a proto se nadále budeme zabývat jen těmi podstatnými. Děkujeme za pochopení


Vzhledem k velkému množství nekomerčních dotazů si však dovolujeme požádat spokojené návštěvníky, aby o našem úsilí konaném v dobré víře a ku prospěchu stromů, předali informace svým přátelům, případně komerčním institucím aby tato služba mohla být dále provozována.

Téma :
Od (e-mail):
Dotaz :

            Dosud došlé a zodpovězené dotazy

Odpovídáme opravdu na všechny došlé dotazy. Ne všechny otázky jsou však zajímavé pro uveřejnění.
Na našich stránkách jsou uveřejňovány především obecně prospěšné informace, o kterých si myslíme, že mohou pomoci při ochraně krajiny a péči o stromy. 
Nezlobte se tedy na nás, nenajdete-li zde svou otázku zpracovanou - již Vám určitě přišla odpověď e-mailem.

Do 1. 12. 2009 bylo zodpovězeno přes 10 800 dotazů

 

1. Otázka:
Kdy je vhodné aplikovat ekologické přípravky na ošetření proti klíněnce.
1. Odpověď

2. Otázka:
Je možné skácet strom mimo vegetační období? V případě že ano, tak za jakých podmínek?
2. Odpověď

3. Otázka:
Můžete uvést termín vegetační klid a jeho specifikaci vzhledem k zákonu č. 114 sb. r. 92?
3. Odpověď

4. Otázka:
Je strom či dřevina schopna lépe snášet některé zásahy odborného ošetření v době vegetace než v období vegetačního klidu?
4. Odpověď

5. Otázka:
Je možné přibližně určit stáří stromu podle průměru jeho kmene?
5. Odpověď

6. Otázka
Naruší kořeny stromu zdi našeho domku, bazénu, sklepa?
6. Odpověď

7. Otázka
Jaký je nejstarší druh stromu na světě?
7. Odpověď

8. Otázka
Nejstarší žijící stromy na světě?
8. Odpověď

9. Otázka
Největší stromy na světě?
9. Odpověď

10. Otázka
Nejmohutnější stromy na světě?
10. Odpověď

 Všechny odpovědi

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed