Stromy v Čechách

Fotografie z rekonstrukce statického zajištění korun stromů - dvou památných lip na náměstí v obci Ondřejov

 

 

Odstraňování již nefunkční vrtané vazby si vyžadovalo značné úsilí a silnou mechanizaci a zkušenosti, neboť síly mezi jednotlivými kosterními prvky dosahovaly až 3 tuny.

 

 

Nově instalovaná vazba již nebude poškozovat jednotlivé kosterní větve
 a pomůže stromu v jeho dalším růstu.

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed