Stromy v Čechách

Po kliknutí na odkaz, či fotografii stromu, přejdete na stránku s fotodokumentací z ošetření. 

Všenorský dub

VŠENORSKÝ DUB

    Jeden z nejstarších dubů letních v lokalitě Prahy západ a zároveň Středních Čech. Roste v ulici Karla Majera - " U dubu" ve Všenorech a je obecně velmi dobře znám. Místní lidé si ho váží nejen pro jeho úctyhodný věk, který se odhaduje na cca 450 let, ale především pro jeho nesmírnou vitalitu, se kterou dokázal překonat řadu úskalí a nepřízní, které jej během života potkaly.
    I přes to, že dnes žije jen polovina kmene s úctyhodným celkovým obvodem 557 cm a jeho celková výška nečiní více jak 13 metrů, stále si udržuje celkem vyrovnanou korunu a patří k obci stejně tak, jako obec k němu. Je to pamětník věků, kterého bychom si měli vážit nejen pro jeho úctyhodné stáří a životní sílu, ale i pro jeho krásu, bez níž bychom byli jaksi o něco ochuzeni.

    Vyhlášen za Památný strom byl v roce 1982

Ondřejovské lípy

Památné lípy v Ondřejově

    Překrásnou dominantu před kostelem, v samém centru obce Ondřejov, vytvářejí dvě mohutné lípy. Věk stromů lze spojovat s dostavbou budovy kostela, tedy asi 300 let.
    S obvody kmenů 428 a 378 cm, jsou jedněmi z nejmohutnějších lip regionu, a to i přes jejich poměrně malou výšku zhruba 20 metrů. Vzhledem k téměř soliternímu umístění stromů, mají obě lípy nízce zavětvenou korunu s charakteristickým široce rozvětveným habitem. 

    Vyhlášeny za Památná stromy byly v roce 1980.

 

 

 

Netopýři

Stěhování netopýrů

    Při rizikovém kácení zdravotně narušeného jasanu, který rostl na okraji soukromé zahrady v Toušeni, jsme v dutině jeho kmene objevili hnízdící netopýry hvízdavé. 
    Po zjištění, že se jedná o opravdu velmi početnou kolonii (odhadem 80-120 jedinců), jsme se ihned rozhodli zajistit jejich přestěhování na vhodnější lokalitu. Po poradě s odborníky na tento druh živočichů a za vydatné pomoci jednoho z místních podnikatelů, který pomohl zajistit těžkou mechanizaci a poskytl na svých pozemcích prostor pro umístění dutého kmene jsme mohli celou akci úspěšně dokončit.
    
    Pozn: Netopýrům se i po drncání na nákladním voze a houpání na jeřábu podařilo v nové lokalitě adaptovat a kolonie je dále funkční. 
Při složité a nebezpečné práci při kácení kmene a jeho přemisťování, nedošlo k usmrcení žádného z netopýrů. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a majitelům pozemků za trpělivost.

 

Zpět

Domů

Vpřed

Zpět

Domů

Vpřed