Stromy v Čechách

Dub v Myšlíně

    Jeden z nejstarších dubů ve středních Čechách, je majestátný nejen svým jménem, neboť "Žižkovým dubem" jej místní lidé nazývají, ale především svým věkem, který je střízlivě odhadován až na 600 let. Také obvod kmene 685 cm, jeho mohutnost a vnitřní dutina, procházející až do horní části koruny, svědčí o tom, že se jedná o "pamětníka starých časů. Koruna, byť dnes již neveliká, tvořená jen několika posledními větvemi, se však stále v letním období pravidelně zazelená a připomene nám, s pokorou opodál stojícím, že ještě dlouhou dobu bude tento vrásčitý stařec hledět do okolních polí a blízkého remízu, kde dříve rostli jeho blízcí přátelé.
    Dub je vyhlášen za památný a dlouhodobě ošetřován.

 

Zpět

Domů

Další