Stromy v Čechách

Lípa v Pacově

    Jedna z nejstarších lip okresu Prahy východ. Podle  kronik Pacova u Říčan se dožila v r. 1997 celých 450 let. Byla vysazena k založení obce. Mohutný kmen s obvodem 512 cm, rozložitá sekundární koruna o průmětu cca 16 metrů s výškou pouhých 14 metrů dělají z lípy pozoruhodného jedince se zajímavým habitem.
"Pacovská lípa" je dlouhodobě ošetřována s cílem zajistit jí co možná nejlepší podmínky pro další život.
    

    V nedávné době bohužel došlo k zásadnímu poškození kořenového systému stromu z důvodu nešetrné výstavby kanalizace v průmětu koruny dřeviny. Více podrobností naleznete v "Nešvarech".

 

Zpět

Domů

Další